Endring av oppholdstid

Denne endringen gjøres kun to ganger i året, ved starten av hvert semester.

  • Ved endring fra og med 1. august er søknadsfristen 30. juni.
  • Ved endring fra og med 1. januar er søknadsfristen 30. november.

Ved søknad om endring av oppholdstid benyttes søknadsportalen for Aktivitetsskolen i Oslo.

Les om heltids- og deltidssplass på Oslo kommunes nettsider.

Endring fra deltids- til heltidsplass kan gjøres fortløpende.