Endring fra heltids- til deltidsplass

Endringer gjøres kun to ganger i året, ved starten av hvert semester.

  • Ved endring fra og med 1. august er søknadsfristen 1. mai.
  • Ved endring fra og med 1. januar er søknadsfristen 1. november.

Disse reglene trer i kraft fra og med 1. august 2018, etter Ny forskrift av 25.08.2018 om kommunale aktivitetsskoler (byrådets sak 8/2018).

Ved søknad om endring av oppholdstid benyttes søknadsportalen for Aktivitetsskolen i Oslo.

Les om heltids- og deltidssplass på Oslo kommunes nettsider.

Driftsstyrets vedtak fra 23.09.2009 om ventelister ved søknad om deltidsplass er ikke lenger gjeldende.