Venteliste halv plass

Halv plass ved Aktivitetsskolen Disen - driftsstyrets vedtak

Driftsstyret behandlet saken om begrensning av antall halvdagsplasser på sitt møte den 23.09.2009. Det ble da vedtatt at det ikke automatisk gis anledning til å endre fra hel til halv plass i et påbegynt skoleår. De som søker om endring, vil bli satt på venteliste, og får plass etterhvert som det blir ledige halvdagsplasser. Foresatte vil motta brev i SvarUt når det blir ledig plass.

Ved søknad om halv plass benyttes søknadsportalen for Aktivitetsskolen i Oslo.

Les om heldagsplass og halvdagsplass på Oslo kommunes nettsider