Venteliste halv plass

Les om heldagsplass og halvdagsplass på Oslo kommunes nettsider

Halv plass ved Aktivitetsskolen Disen - driftsstyrets vedtak

Driftsstyret behandlet saken om begrensning av antall halvdagsplasser på sitt møte den 23.09.2009.

Det gis ikke automatisk anledning til endring av heldagsplass i et påbegynt skoleår, såfremt det ikke blir ledige halvdagsplasser i løpet av semesteret. De som søker om endring, vil bli satt på venteliste. Foresatte vil motta brev når det blir ledig plass.

Ved søknad om halv plass benyttes søknadsportalen for Aktivitetsskolen i Oslo, selv om barnet allerede har plass.