Lokal plan

Elever på tur

Barna skal være aktive og få mulighet til å utvikle sine fysiske, estetiske og kreative evner. Det utvikles lokale planer på hver enkelt skole med utgangspunkt i rammeplanen.

De fem målområdene i rammeplanen er:

  • Natur, teknikk og miljø
  • Fysisk aktivitet og lek
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Mat og helse
  • Leksearbeid og fordypning