Rødt nivå

Illustrasjon.

Ukeplan og dagsrytme

Ved rødt nivå vil en ansatt følge sin kohort hele AKS-dagen. Dette innebærer dessverre at vi må fravike fra ordinær ukeplan. Dette er rett og slett fordi i en ordinær ukeplan vil en ansatt kunne ha en aktivitet med ulike grupper og trinn. For eksempel har aktivitetslederen for "Fotballskole" gjennomføring med hvert trinn, til ulike tider. Dette lar seg ikke gjøre når hver ansatt er låst til en kohort.

Hver aktivitetsleder på Disen AKS har forberedt ulike aktiviteter til sin kohort, og barna skal få delta på en rekke spennende aktiviteter i løpet av en dag. Det vil bli en god blanding av uteaktiviteter, spisetid og aktiviteter i klasserommet. "Mat og helse" vil opprettholdes, da rulleringen på dette allerede er fastsatt til kohortstørrelsen på rødt nivå.

MorgenAKS

MorgenAKS avlyses på rødt nivå, av hensyn til smittevern. Disen skole og AKS vil likevel tilby tilsyn til barn på AKS av foreldre med samfunnskritiske yrker kl. 07:30-08:30. Påmeldingsskjema til dette sendes ut til alle foresatte. Tilsynet på morgenen før skolestart er på biblioteket, og barna må benytte inngangen ved biblioteket når de kommer.

Beskjeder til AKS

Enkeltbeskjeder skal fremdeles sendes på SMS til basetelefonen før kl. 12:00 samme dag. Vi benytter samme faste avtaler som vi tidligere har fått fra dere, med mindre vi får beskjed fra dere om noe annet. Dersom gå-tider for barna denne uken vil være annerledes enn opprinnelig faste avtaler, oppfordrer vi til at det gis beskjed om det på samme beskjed. For eksempel dersom barnet ditt skal gå kl. 14:00 (opprinnelig plan viser kl. 16:30) kan dere gjerne sende SMS om dette så raskt som mulig. Det gjør det enklere for oss å oppdatere listene med en gang.

Vi minner om at vi ikke besvarer basetelefonen etter kl. 12:00. Vi kan for eksempel ikke ta telefoner kl. 15:00 om at barnet skal sendes ut til bommen. Da må det avtales i forkant med barnet, og gis beskjed til oss på AKS på SMS før kl. 12:00. For eksempel at "X skal sendes til bommen kl. 15:00".

Henterutiner

I utgangspunktet oppfordrer vi foresatte til ikke å gå inn på skolens område. Ved henting av barna vil det likevel være nødvendig. Kryssebodene for hvert trinn vil derfor være der de har vært til nå. Ved oppmøte ved krysseboden må dere foreldre sørge for å holde god avstand til ansatte på skolen, men også til hverandre. Minst 1 meter, men helst 2 meter. Utkrysser i krysseboden vil ta kontakt med andre AKS-ansatte slik at vi får sendt barnet til dere. Vi minner om at foreldre ikke skal inn i skolens bygninger.

Vi ber om tålmodighet og forståelse i denne tiden. Vi skal selvfølgelig være imøtekommende og serviceinnstilt ovenfor dere – og vi lover at vi gjør så godt vi kan hele tiden J

Dersom dere har noen spørsmål kan dere ta kontakt med leder for Aktivitetsskolen:

Marie Torheim Kristoffersen

Tlf. 22 89 35 46