Skjemaer

Vi har utarbeidet skjemaer som skal fylles ut og sendes på e-post til trinnleder.

Dette gjelder dersom ditt barn går på andre aktiviteter i AKS-tiden, eller om barnet skal gå alene hjem.

Elever med halv plass bes oppgi når de skal være på AKS.

Vi ber også alle foresatte om å fylle ut opplysningsskjema om barn.