Utsettelse av gratis deltidsplass for 2. trinn

Søknad om endring fra heltidsplass til deltidsplass og oppsigelse.

Foresatte som har meldt sine barn på AKS under forutsetning at det ville være gratis deltidsplass på 2. trinn fra skolestart vil få mulighet til å si opp plassen eller endre fra heltid til deltid dersom de ønsker det. Opprinnelig frist for søknad om endring fra 01.08.20, er 30.06.20, men for alle barn på kommende 2. trinn vil fristen være 31.07.20.

Alle søknader om endringer fra heltid til deltid etter 31.07.20 vil tre i kraft fra 01.01.21. For oppsigelse av plass etter 31.07.20 vil oppsigelsestiden regnes som ordinært fra og med den 1. i måneden etter at du har levert oppsigelse. Sier du for eksempel opp 4. august vil barnet gå ut august og september.

Den sentrale faktureringen for august er allerede kjørt. Det betyr at dere vil få ordinær sats på denne, og endringer i plassering fra 01.08.20 vil derfor skje i form av fratrekk på septemberfakturaen. For dere som ønsker å si opp plassen fra 01.08.20 vil det bli tilbakeføring.

Om dere har noen spørsmål kan dere ta kontakt med AKS-leder.