Endring fra hel til halv plass

Endring av oppholdstiden kan normalt bare gjøres ved starten på nytt skoleår. Søknadsfristen er 1. mai. Ved endring benyttes vanlig søknadsskjema.

Halv plass ved Aktivitetsskolen Disen - driftsstyrets vedtak

Driftsstyret behandlet saken om begrensning av antall halvdagsplasser på sitt møte den 23.09.2009.

Det gis ikke automatisk anledning til endring av heldagsplass i et påbegynt skoleår, såfremt det ikke blir ledige halvdagsplasser i løpet av semesteret. De som søker om endring, vil bli satt på venteliste. Foresatte vil motta brev når det blir ledig plass.

Ved søknad om halv plass benyttes skjemaet Søknad om plass i Aktivitetsskolen, selv om barnet allerede har plass. Kryss av for halvdag under ønsket oppholdstid.