Forslag til nye takster

I budsjettforslaget for 2019 har byråd for oppvekst og kunnskap lagt inn en prisøkning på 2,7 % for oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen.

De foreslåtte takstene fra 01.01.2019 inkl. kost, er følgende:

  • Inntekt inntil kr. 217 998: helplass kr. 657 -  gratis kjernetid helplass kr. 235 - deltidsplass kr. 422.
  • Inntekt inntil kr. 387 552: helplass kr. 1208 - gratis kjernetid helplass kr. 431 - deltidsplass kr. 776.
  • Inntekt over kr. 387 552: helplass kr. 3079 - gratis kjernetid helplass kr. 998 - deltidsplass kr. 2081.

Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) per 1.5.2019. Det kreves ikke oppholdsbetaling for barn med særskilte behov fra 5.-13. trinn.