Husk søknadsfrist 1. mai for endring av plass

Dersom foresatte ønsker endring i oppholdstiden, må dette søkes om. Oppholdstiden kan endres med virkning fra 1. august med søknadsfrist 1. mai.