Ny forskrift om Aktivitetsskoler

§ 5: Dersom foresatte ønsker endring i oppholdstiden, må det søkes om dette. Oppholdstiden kan endres med virkning fra 1. august med søknadsfrist 1. mai eller fra 1. januar med søknadsfrist 1. november.

Se Endring fra heltids- til deltidsplass

§ 6: Aktivitetsskolen kan holde stengt i forbindelse med skolen planleggingsdager inntil to dager i året.

§ 7. Oppholdstid. Foresatte med deltidsplass kan etter søknad kjøpe utvidet tid i aktivitetsskolen når skolen er stengt i forbindelse med ferier og planleggingsdager.

§ 11: Det er nå vedtatt at kapitalinntekt i tillegg til personinntekt skal ligge til grunn for oppholdsbetalingen.