Nye inntektsgrenser

Satsene er de samme, men inntektsgrensene for å få redusert oppholdsavgift endres.

Se de nye tallene her.