Læringsstøttende aktiviteter

Aktiviteter i skogen

AKS tilbyr læringsstøttende aktiviteter som er strukturerte og forutsigbare, samt gir rom for fysisk aktivitet og lek. De læringsstøttende aktivitetene skal være knyttet til skolens læringsmål, samtidig som de er lystbetonte og preget av lek. De skal fungere som repetisjon, supplering og/eller "overlæring". 

Om våre aktiviteter

På Aks Disen er læringsstøtten, som først og fremst knyttes til regning, lesing og språk, flettet inn i aktiviteter som drama, formingsgrupper, spillgrupper, miljøforskere, byggegruppe, juniorkokkene, osv.  

Vi tilbyr mange typer aktiviteter, noen er felles for alle trinn, men de fleste er knyttet til hvert enkelt trinn.

  • Fellesforming (tirsdag) og Disentalenter (fredag) er åpne for alle trinn
  • Ballett (mandag) og breakdance (torsdag), i regi av DNBS, er også åpne for alle. 

Se ellers de enkelte trinn for nærmere informasjon om innhold, tidspunkt og påmelding.