VinterAKS 2020

Aking i skolegården

Alle må sende inn påmeldingsskjemaet, også om barnet ikke skal delta. Dette er for å sikre planlegging av logistikk, bemanning og forutsigbarhet. Påmeldingslink finner dere i programmet. 

Påmeldingsfrist: Søndag 2. februar
Elevlister sendes ut: Onsdag 5. februar

Program og påmelding

Aktivitetstilbudet i vinterferien koster ikke noe utover oppholdsbetalingen.

Ellers minner vi om at faste avtaler rundt hjemsending/henting ikke gjelder i ferieklubber. Beskjeder kan sendes på SMS før kl. 12.00 samme dag. Vi har ikke ordinær hjemsending i ferieklubber, men hjelper barna med påminnelser om å huske tiden.

Barn med deltidsplass kan kun være på AKS to dager i løpet av vinterferien. Barn som har utvidet tid kan være på AKS hver dag.