Hovedseksjon

Eksterne tilbud

Disen Strings logo

Disen Strings

Disen Strings er et foreldredrevet strykeorkester tilknyttet Disen skole. Orkesteret teller i dag ca. 50 medlemmer, og de fleste er elever ved Disen skole. Instruktørene er ansatt ved Oslo musikk- og kulturskole, og tilbyr undervisning i fiolin, bratsj og cello i øvingslokaler på skolen. Se nettsiden for mer informasjon.

Den Norske Ballettskole & Akademi - DNBS&A

Den Norske Ballettskole & Akademi holder kurs i ballett/dans/teater og breakdance på Disen, i Aktivitetsskolens åpningstid. Nærmere informasjon om kursinnhold og påmelding kommer ved starten av hvert semester. Se nettsiden for mer informasjon. 

Oversikt over kursene på Disen høsten 2021 med registreringslink