HøstAKS

Gutter som leker ute

Vi er fremdeles på grønt nivå og har planlagt programmet for HøstAKS deretter, men vi vet ikke hva fremtiden bringer. Dersom det blir endringer av program vil dere få beskjed.  

Kjernetiden på HeldagsAKS er kl. 09:00-15:00. Dersom et barn er påmeldt, men ikke kommer likevel, må AKS få beskjed om dette. Dersom et barn er påmeldt, og ikke møter innen kl. 09:00 vil en ansatt på AKS ringe foresatte og etterspørre barnet. Vi ber om forståelse for dette, og også at alle svarer korrekt på påmeldingen. 

Deltidsplass og gratis kjernetid

Barn med deltidsplass kan være på AKS to dager denne uken. Husk derfor å huke av på de to dagene barnet kommer i påmeldingsskjemaet. Barn med gratis kjernetid kan være på AKS mandag og tirsdag.

Vi ber alle foresatte svare på påmeldingen, uavhengig av om barnet kommer eller ikke. Vi er helt avhengig av informasjon om hvor mange som kommer, for å sikre logistikk, bemanning og forutsigbarhet.

Påmeldingsskjema

1. trinnsbasen
2. trinnsbasen
3. trinnsbasen
4. trinnsbasen

Påmeldingsfrist: Onsdag 8. september.