JuleAKS

Nissens lille hjelper

JuleAKS er fra 22.-23. desember, 27.-30. desember og 3. januar. AKS holder stengt 24. og 31. desember.

Kjernetiden er fra kl. 09:00-15:00. Dersom et barn er påmeldt, men ikke kommer likevel, må AKS få beskjed om dette. Dersom et barn er påmeldt, og ikke møter innen kl. 09:00 vil en ansatt på AKS ringe foresatte å etterspørre barnet. Vi ber om forståelse for dette, og også at alle svarer korrekt på påmeldingen. 

Barn med deltidsplass
Uke 51: Barn med deltidsplass kan være på AKS 12 timer i løpet av en uke. 20. desember er det ordinær AKS-overtakelse. men 21. desember er det skoleslutt kl. 12:00. 22. og 23. desember er det JuleAKS. Dersom barnet kommer 22. og 23. desember må disse timene beregnes inn i uken. For eksempel om barnet kommer på JuleAKS 22. desember fra kl. 09:00-15:00, vil barnet ha igjen 6 timer å disponere resten av uken. Tidsplan for disponeringen av denne uken sendes på e-post til baseleder.

Uke 52: Barn med deltidsplass kan være på AKS to dager denne uken. Husk derfor å kun huke av for to dager i påmeldingsskjemaet.

Uke 1: Barn med deltidsplass kan være på AKS 12 timer i løpet av en uke. Dersom barnet kommer på JuleAKS 3. januar, må disse timene beregnes inn i uken. For eksempel dersom barnet skal være på JuleAKS 3. januar fra kl. 09:00-15:00, vil barnet ha 6 timer igjen å disponere for resten av uken. Tidsplanen for disponeringen dersom barnet kommer på JuleAKS skal sendes på e-post til baseleder.

Påmelding til JuleAKS
Vi ber alle foresatte svare på påmeldingen, også dersom barnet ikke kommer på JuleAKS. Vi er helt avhengig av informasjon om hvor mange som kommer, for å sikre logistikk, bemanning og forutsigbarhet.

Påmeldingsfrist: Onsdag 24. november