Skolestartere 2020

Gutt og jente, med skoleelementer

Her finner dere informasjonsskriv, elevopplysningsskjema og ukeplanene for SommerAKS.

Informasjonsskriv

Inneholder viktig informasjon om våre rutiner og rammer. Dere vil få mer informasjon om aktiviteter, perioder og årsplan i løpet av SommerAKS i august.

Elevopplysningsskjema

Elevopplysningsskjema kan dere fylle ut hjemme, og levere til skolen på skolebesøksdagen den 16. juni.

Oppmøte

Barn og foreldre møter opp ved Aktivitetsskoleinngangen ved A-bygget første dag de kommer. Der krysses barnet inn av voksne på AKS. Foreldrekaféen holder åpent fram til kl. 12:00 hver dag den første uken. Den vil være i 1. etg. i A-bygget.

Ukeplan for uke 32-33

Ukeplanen viser dagsrytmen på AKS og hvilke aktiviteter barna har på AKS i løpet av disse ukene.

Påmelding til SommerAKS

For å sikre trygge rammer og forutsigbarhet må vi vite når barnet ditt kommer de ulike dagene i denne perioden.

Barn som har deltidsplass kan kun være på SommerAKS to dager pr. uke.

Påmeldingsskjemaet er nå stengt. Om dere har noen endringer i innsendt skjema kan dere ta kontakt med oss pr. e-post.

Om dere har noen spørsmål er det bare å ta kontakt med meg eller baseleder.

Med vennlig hilsen

Marie Torheim Kristoffersen

Fungerende leder for Aktivitetsskolen