Skolestartere 2021/2022

To gode venninner gir hverandre en klem.

Her finner dere informasjonsskriv, elevopplysningsskjema og ukeplanene for SommerAKS uke 31-32.

Informasjonsskriv

Inneholder viktig informasjon om våre rutiner og rammer. Dere vil få mer informasjon om aktiviteter, perioder og årsplan i løpet av SommerAKS i august.

Elevopplysningsskjema

Elevopplysningsskjemaet kan dere fylle ut hjemme, og levere til skolen på skolebesøksdagen den 3. juni. Dette har dere også fått tilsendt av skolen tidligere i forbindelse med skolebesøksdagen.

Plass på AKS

Alle barn på 1. trinn i Osloskolen har gratis kjernetid. Selv om barnet kun skal ha gratis kjernetid må dere likevel søke om plass i søknadsportalen. AKS-leder har behandlet alle søknader som har kommet inn, og sendt ut tilbud. Tilbudet må dere også takke ja til, før barna kan bli plassert systemet vårt. Alle må sende inn søknad om plass innen 1. juni.

Ukeplan for uke 31-32

Ukeplanen viser dagsrytmen på AKS, og hvilke aktiviteter barna har på AKS i løpet av uken.

Påmelding til SommerAKS

For å sikre trygge rammer og forutsigbarhet må vi vite når barnet ditt kommer de ulike dagene i denne perioden.

Barn som har gratis kjernetid - deltidsplass kan kun være på SommerAKS to dager pr. uke.

Påmeldingsskjema 

Påmeldingsfrist: 11. juni kl. 12:00.

Om dere har noen spørsmål er det bare å ta kontakt med AKS-leder, Marie Torheim Kristoffersen.

Vi ønsker dere en riktig god sommerferie, og gleder oss til å se dere alle i august!