SommerAKS uke 32 - 33

Gutter på klatreveggen

Påmeldingsfristen er tirsdag 23. juni, og elevlister vil sendes ut onsdag 24. juni. 

Trinn

Husk at det er overgang til et høyere trinn fra august, så dere sender inn påmelding for det kommende trinnet til barnet deres.

Deltidsplasser

Barn som har deltidsplass kan kun være på AKS to dager pr. uke.

Planleggingsdager

Mandag 3. august og fredag 14. august holder AKS stengt, grunnet planleggingsdager.

Beskjeder

Baseledere er ikke tilgjengelig på e-post i ferieklubber. Gamle hjemsendingstider vil ikke gjelde i sommerklubben.

Alle beskjeder må sendes på SMS til basetelefonen før kl. 12:00 samme dag.

Oppmøte

Barna på 2. - 4. trinn har inn- og utkryssing ved inngangen til E1-bygget.
2. trinn har base i E1, 3. trinn har base i E2 og 4. trinn har base i B1.  

Ukeplan for uke 32 - 33

Ukeplanene viser dagsrytmen på AKS og hvilke aktiviteter barna kan være med på i løpet av disse ukene.

 

Om dere har noen spørsmål er det bare å ta kontakt med AKS-leder eller baseleder.