SommerAKS

Barn hopper paradis.

Dette gjør det utfordrende å planlegge og skape forutsigbarhet, men vi tenker bredt og planlegger for mulige ulike utfall. Her finner dere informasjon og påmelding til SommerAKS 2021. Vedlagt ligger kurskatalog for uke 25, ukeplan for SommerAKS uke 26 og ukeplan for SommerAKS uke 31-32 for alle baser. Vær obs på at barna bytter base fra august.

SommerAKS i juni

SommerAKS er fra 21. juni til 30. juni. I juli holder AKS stengt.

 I uke 25 kjører vi i gang med en kursuke! Kursene har tema innen Rammeplanens målrområder; "Natur, miljø og bærekraftig utvikling", "Kunst, kultur og kreativitet" og "Fysisk aktivitet". Les igjennom kurskatalogen som ligger vedlagt sammen med barna, og la barna velge hvilket kurs de ønsker å være med på denne uken. Barna kan velge to kurs, og vil få plass på ett av kursene.  Barna i samme kurs vil være samlet i denne gruppen gjennom hele uken. Barna meldes på kurs ved å fylle ut påmeldingsskjema til SommerAKS.  

SommerAKS i august

SommerAKS er fra 3. august til 12. august. Mandag 2. august og fredag 13. august holder AKS stengt, grunnet planleggingsdager.

Påmelding til SommerAKS

Vi ber om at alle svarer på påmeldingsskjema, også dersom barnet ditt ikke kommer på SommerAKS. I påmeldingen trykker dere på basen barnet er i for øyeblikket, og huker av på klassen barnet går i nå, selv om barnet begynner på nytt trinn/base i august. For å sikre trygge rammer og forutsigbarhet må vi vite når barnet ditt kommer de ulike dagene. I påmeldingsskjemaet vil det også være valg på hvilket kurs barnet ønsker å delta på i uke 25.

Påmeldingsskjema

1. trinnsbasen
2. trinnsbasen
3. og 4. trinnsbasen

Påmeldingsfrist: Onsdag 2. juni

Det er bare å ta kontakt med AKS-leder eller baseleder dersom dere har noen spørsmål!