Foreldreundersøkelsen 2018

Gutt og jente, med skoleelementer

Her kan du si din mening om ditt barns trivsel og læring, og om samarbeidet mellom skolen og hjemmet.

Informasjonsbrev til foresatte

Se også Utdanningsdirektoratet