Foreldreundersøkelsen

Hva er formålet?

Formålet med Utdanningsdirektoratets Foreldreundersøkelsen er at foresatte skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra Foreldreundersøkelsen slettes ikke, men lagres forskriftsmessig, og benyttes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra Foreldreundersøkelsen kan også bli brukt til forskningsformål.

Hvordan gjennomføres undersøkelsene?

Foreldreundersøkelsen kan gjennomføres både vår og høst.

Det er frivillig å svare på Foreldreundersøkelsen. Du trenger ikke svare på undersøkelsen.

Du kan velge å hoppe over spørsmål hvis du opplever noen av dem som ubehagelige, eller det er noen spørsmål du ikke vil svare på.

Behandlingsansvar og personvern

Den behandlingsansvarlige har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31. Det er kun den behandlingsansvarlige som har tilgang på grunnlagsdataene.

Utdanningsdirektoratet har delt behandlingsansvar med skoleeierne for Foreldreundersøkelsen.

Den som svarer, oppgir ikke navn, og det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene både til skolene selv, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart.

Har du spørsmål?

For mer informasjon kontakt skolen din eller Utdanningsdirektoratet. Du finner også mye informasjon på www.udir.no/undersokelser