Bestill skolemelk

Skolemelk bestilles via www.skolelyst.no. Betaling for melken skjer direkte til Tine.

Elevene kan velge mellom 13 forskjellige produkter, dvs. fra hele sortimentet som tilbys på skolelyst.no. 

NB! Det er ikke lenger nødvendig å betale noe ekstra til FAU for administrering av melken på skolen.