Bestill skolemelk

Skolemelk bestilles via www.skolelyst.no. Betaling for melken skjer direkte til Tine.

Følgende typer melk kan bestilles: TineMelk Ekstra Lett, TineMelk Lett og TineMelk Lett Laktosefri.

I tillegg til betaling for melken må det betales inn kr 50,- pr barn til dekning av kostnader i forbindelse med mottak, distribusjon av melk, rydding av melkerom osv. 

Beløpet på kr 50,- betales inn på FAUs konto nr. 1594 05 64627 eller vippses til Disen Skole Fau, 14467, og merkes med: elevens navn og klasse - Disen skole melk.