Rutiner for deling av klasser

Disen skole er bygget slik at det ikke er rom for samme klasseinndeling gjennom hele skoleløpet. Noen år er trinnene delt i 3 klasser, og andre år i 4 klasser. Informasjon om bakgrunn og rutiner finnes i reviderte rutiner for deling av klasser.