Lysfest og julegudstjeneste

Julelys

Lysfesten foregår i aktivitetssalen eller i gymsalen, og julegudstjenesten i Grefsen kirke. Elever og ansatte fordeler seg på de to arrangementene. Det er foresatte som bestemmer hvilket arrangement eleven skal delta på. Det er stor elevdeltakelse fra flere trinn i gjennomføringen av programmet for begge arrangementene. De to arrangementene foregår samtidig, og eleven deltar på ett av dem.

Se også retningslinjene fra Utdanningsdirektoratet

Program for lysfesten og julegudstjenesten

I år blir det digital påmelding. Alle vil motta en melding i portalen med et Forms spørreskjema 1. desember. Fyll ut og klikk send. Frist for å svare er mandag 5. desember.

Vi presiserer at valget er bindende.