5d vil redde havet - er dere med??

Plasthval

Hvert minutt er det 15 tonn ny plast i havet.

Tenk på hvor mye plast det blir i havet om noen få år...

Flere hvaler dør av plast.

Hvis vi fortsetter sånn kan det hende at hvalene blir som denne.

Resirkuler ALL PLAST. Da er du miljøvennlig.

Hilsen 5d