Det er klart for en ny periode på AKS!

AKS-figurer-gul

Gult nivå på AKS
Oppstart av uke 1 blir på gult nivå, og foreløpig beskjed er at dette varer til 13. januar. På AKS starter vi med trinnvise kohorter innendørs og utendørs, og vi kan dermed opprettholde ukeplanen med tilbud og aktiviteter som planlagt. Vi må likevel være forberedt på at ting kan endre seg raskt, men da vil dere få ny beskjed.

MorgenAKS
MorgenAKS fra 4. januar er fra kl. 07:30-08:00 i A1 for alle. Fra kl. 08:00-08:15 er vi ute.

Helårstilbud
Selv om det er nytt år så fortsetter helårstilbudene våre: "Fotballskole", "Hip Hop-Akademiet" og "Sangkor". Mer informasjon om helårstilbudene finner dere ved å trykke her. Vi gleder oss til å fortsette med dette!

Deltidsplass
Nytt semester betyr at alle med deltidsplass skal sende inn en ny tidsplan for hvordan man vil fordele de 12 timene i uken på AKS. Denne tidsplanen er fast, og gjelder fra januar til juni. Tidsplanen skal sendes på e-post til baseleder med AKS-leder på kopi, innen søndag 9. januar. Mer informasjon om hel- og deltidsplass finner dere ved å trykke her

Beskjeder – faste avtaler og enkeltbeskjeder
Nytt semester betyr også en oppdatering av faste avtaler. Faste avtaler kan for eksempel være faste gå-rutiner, hvem som kan hente barnet eller fast hentetid. Alle faste avtaler sendes på e-post til baseleder. Enkeltbeskjeder skal sendes på SMS til basetelefonen før kl. 12:00 samme dag. Enkeltbeskjeder er for eksempel om barnet skal være med noen hjem, gå eller hentes av andre som ikke står i fast avtale. Beskjeder fra hjemmet til AKS skal alltid gis skriftlig per SMS eller e-post av barnets foresatte. Mer informasjon om rutiner finner dere ved å trykke her.

Periode 3: Uke 1-7
Ukeplan og aktivitetsplan for de ulike basene finner dere ved å trykke her:
1. trinnsbasen
2. trinnsbasen
3. trinnsbasen
4. trinnsbasen

Lokal plan 2021/2022
Lokal plan for 2021/2022 finner du ved å trykke her. Denne planen er utarbeidet med utgangspunkt i Rammeplanen for Aktivitetsskolen i Oslo, og viser til hvordan Disen AKS legger opp tilbudet. Her kan dere også lese om alle aktivitetene vi tilbyr på Disen AKS dette året, med innhold og læringsmål, innenfor de ulike temaområdene.

Vi minner om at all informasjon, planer og påmeldinger lastes opp på nettsiden, slik at det er lett tilgjengelig for dere. Dersom dere likevel har spørsmål er det bare å ta kontakt med oss

Vi ønsker å takke dere alle for et godt samarbeid dette året, og vi gleder oss til et nytt spennende år!