Disen skoles leseopplæringsplan

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Dette vil være en god kvalitetssikring av skolens leseopplæring. Vi håper planen vil gi foresatte god informasjon om hvilket fokus Disen skole har i sin leseopplæring.

Leseopplæringsplanen