Elevmeglersamling 2019

Meglerne har felles leker i gymsalen

Tirsdag 21. mai var 5 skoler på elevmeglersamling på Disen. Deltakerne var Høyenhall, Ekeberg, Lindeberg, Tonsenhagen og Disen skole. Hovedhensikten var å bli kjent med hverandre og utveksle erfaringer. Hvilke oppgaver og utfordringer har din skole som ikke min har? Hvilke rutiner har dere, og hvordan håndterer dere ulike situasjoner? Meglerne jobbet i grupper med ulike problemstillinger, og de fikk se Disen-meglernes film om hvordan man kan ta vare på noen som føler seg utenfor. Mellom slagene var det rom for en god del moro og lek, både bli kjent-leker og leker som meglerne kan leke med elever i skolegården. 

 

 

 

Gruppearbeid
Gruppeoppgaver