Førskoledag

På vei til klasserommet

Mens de foresatte var på møte, var elevene sammen med lærerne i klasserommene. Der hadde de samling med høytlesing og sang, og de fikk bli litt kjent med hverandre. De syntes det var gjevt å få kosebok der man skulle tegne seg selv. Men aller mest stas var det nok å få møte fadderne, som skal ta ekstra godt vare på dem når de kommer tilbake. 

Vi ønsker både elever og foresatte velkommen tilbake til høsten!

Opprop på fotballbanen
Klassene samles på fotballbanen