Første skoledag

1. trinn på vei til klasserommet

De forventningsfulle førsteklassingene ble tatt imot av rektor og lærerne på trinnet. Etter opprop og hilsing ble de fulgt til klasserommene, og så var første skoledag i gang! Vi ønsker alle nye elever og foresatte lykke til med skoleåret!