Full rulle på AKS!

Barn på huskestativ

Bydel Nordre Aker har siden høsten 2019 hatt økt fokus på å styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom skole og skolehelsetjenesten. I den forbindelse har ressursdagene "God skolehverdag" blitt gjennomført på Disen skole for skolestartere, høsten 2021.

Fysioterapeutene skal nå sette i gang en bevegelsesgruppe "Full Rulle" i AKS-tiden for førsteklassinger. I gruppen gjør vi ulike aktiviteter med fokus på grovmotoriske ferdigheter, bevegelsesglede og mestring.

Full Rulle torsdager fra kl. 13:15-14:00
Hver torsdag fra kl. 13:15-14:00 i Aktivitetssalen på Disen. Fra uke 9-13 er det fysioterapeutene i samarbeid med AKS-ansatte som gjennomfører aktiviteten. Fra uke 13-18 viderefører AKS tilbudet. 

Påmelding og mer informasjon om dette finner dere vedlagt. Påmelding er bindende. 

For mer informasjon kan dere ta kontakt med fysioterapeutene: 
Charlotte B. Jacobsen - 969 49 169
Ingvild H. Hagelund - 902 44 204

Informasjon og påmelding