God sommer!

Lek på blomsten i skolegården

Vi møtes igjen mandag 17. august.

  • 1. trinn begynner kl. 10.00.
  • 2. - 7. trinn begynner kl. 09.00. 

Alle møter ved fotballbanen.

Nærmere informasjon til skolestarterne og deres foresatte kommer i begynnelsen av august.