Kick off for aksjonsuke skolevenn

Meglere på scenen

Mandag morgen var det kick off i gymsalen, med allsang og gode tips fra meglerne. I løpet av uken skal alle elever snakke med noen hjemme om det å være skolevenn, og ta med seg et konkret forslag til hvordan man kan være en god skolevenn. De skal også tegne og skrive om hva det vil si å være skolevenn.  

Det blir organiserte lekegrupper i friminuttene, med lærere og meglere til stede. Det hele avsluttes med en gedigen vennskapsring rundt hele skolen på fredag.

Skolevenn-video laget av Elias, Maximilian, Max og Rebecca