Kjære skolestartere

Gutt og jente, med skoleelementer

Førskoledag

Hvert år pleier vi å invitere skolestartere til førskoledag. Årets førskoledag er planlagt torsdag 3. juni. Men på grunn av pandemien er vi dessverre usikre på om vi kan gjennomføre denne dagen i år. Vi vil gi deg og foreldrene dine beskjed så fort vi vet noe mer. Følg gjerne med på skolens nettside disen.osloskolen.no, eller følg oss på skolens Facebookside.

Skolestart

Det som er helt sikkert er at vi skal ha skolestart til høsten og det gleder vi oss veldig til! Dere blir 72 elever på 1. trinn til høsten, og dere skal gå i 3 ulike klasser med inntil 28 elever og en kontaktlærer. Dere kommer til å bli delt inn i mindre grupper deler av tiden ganske likt slik det er i år, og klassene kommer til å ha to lærere og assistent i rommet mye av den resterende delen. Dette gjør vi for å sikre oss at dere har det trygt og hyggelig, og får en god start på lese/skrive/regne opplæringen, og lærer det dere skal det første året.

Vi har ansatt en lærer som er spesialist på matematikk og regning, og har fra før av en spesialist på lesing og skriving for å styrke skolen på dette, og begge lærerne skal jobbe mye på 1. trinn.

Inndeling i klasser

Vi bestemmer hvem som skal gå i klasse sammen. Det gjør vi ut fra disse kriteriene:

 • Elever med spesielle behov skal ivaretas
 • Vi må sikre at det blir et godt læringsmiljø og en trygg skolestart
 • Vi må sikre mest mulig lik fordeling av jenter og gutter
 • Hver elev skal i størst mulig grad ha en i nabolaget i sin klasse

De forskjellige boligområdene i skolekretsen skal være representert i alle klasseneSkolestartere kommer fra mange forskjellige barnehager. Skolen mener nabotilhørighet er mer verdifullt enn barnehagetilhørighet i det lange løp. Det er godt at elevene har noen å gå sammen med til og fra skolen, og ofte opprettes det følgegrupper med nabobarn. Erfaringsmessig vet vi at barnehagetilhørigheten ikke er så viktig for elevene når de først er i gang, og har fått nye venner. Som dere forstår er dette en stor kabal, med mange hensyn.

Mandag 16. august er første skoledag og da får du vite hvilken klasse du skal gå i.

Forventninger

Foreldre og barnehager spør ofte hvilke forventninger skolen har når elevene begynner i august. Dette kan hjem og barnehage øve på før skolestart:

 • Kunne kle av og på seg selv i størst mulig grad
 • Kunne klare seg på toalettet selv
 • Kunne ta opp matboks og flaske fra sekken selv
 • Kunne henge opp klærne på plassen sin selv
 • Kunne vente på tur
 • Ha gode lekeferdigheter, og da tenker vi på gjensidig samspill og respekt for andre barn
 • Koordineringsferdigheter som er fint å ha:
  - stupe kråke
  - balansere
  - hinke på venstre og høyre fot 
 • Kunne ta imot beskjeder fra voksne

Og til sist, det de ikke kan, det lærer vi dem, så ikke vær bekymret. Vi tar alle som de kommer, og vi vet av erfaring at de kommer til å være veldig ulike i modning og utvikling.

AKS - aktivitetsskolen

Informasjon om aktivitetsskolen blir sendt ut på e-post og ligger på skolens hjemmesider. Alle skolestartere vil få plass på aktivitetsskolen.

Har du eller foreldrene dine spørsmål, kan dere kontakte oss på e-post: jenny.soraas@osloskolen.no

 

Velkommen!

Hilsen alle oss på Disen skole!