Læringsmiljøsamling

Meglere på scenen

Elevene i læringsmiljøgruppa snakket sammen med sosiallærer om trygg læring og inkludering.

Disen skole er miljøfyrtårnskole, og vi har nå kommet i gang med mer kildesortering og fått sorteringssystem i alle undervisningsrom. Vi sorterer papir, plast, mat og restavfall. Dette lærte vi også om på samlinga.

Noen av elevene hadde laget morsomme og gode filmer som godt illustrerte det de snakket om. Tusen takk til læringsmiljøgruppa for en veldig god samling!