Ny e-post og postadresse

Forskjellige skoleelementer

Fra og med 22. januar 2019 får Disen skole ny e-postadresse og ny postadresse: 

E-post:

postmottak@ude.oslo.kommune.no
Merk e-posten med "Disen skole" i emnefeltet.

Postadresse:

Oslo kommune, Utdanningsetaten
Disen skole
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo  

Mer info til foresatte