Oppdatering 13. mars kl. 14:30

Jente som gjør geometri.

Hovedregelen er at du/dere må være hjemme med barna i denne perioden!  

Våre nettløsninger er ikke helt pålitelige, så vi publiserer all info flere steder. Feil er meldt til alle leverandørene.  

Hjemmeundervisning 

Alle elevene som var på skolen torsdag fikk med seg bøker hjem. De som ikke var her kan hente bøkene i dag, eller frem til kl. 12 mandag 16. mars. Ut over det må dere avtale tid, for å være sikker på at det er noen her som kan hjelpe dere.  
Alle elevene på Disen skole får et opplegg fra sin lærer. For de små elevene blir det opplegg sendt hovedsakelig gjennom dere foreldre. Vi gjør dette for første gang, så veien blir litt til mens vi går de første dagene. Dere foreldre forholder dere til klassens lærer i denne perioden. Jo eldre elevene er jo mer går direkte mellom lærer og elev.  

Undervisning på skolen 

Skolen skal ha tilbud om undervisning og tilsyn til to grupper elever her på skolen. Vi har tilbud fra kl. 07.30 – 16:30. Det blir både lærere og assistenter tilstede gjennom dagen. Det er tilsyn fra 7:30 og undervisning fra 9:00. Alle elevene møter på biblioteket, og må bruke hovedinngangen for å komme inn i bygningen. 

Den ene gruppen er barna til de som er personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.  
NB! Rett til undervisning/tilsyn på skolen gjelder bare hvis begge foreldrene har yrker som vurderes å ha en kritisk samfunnsfunksjon. Er man alene med omsorgen for barnet, holder det selvfølgelig at den ene forelderen inngår i denne gruppen. Les her hva som nevnes som kritiske samfunnsfunksjoner:  https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/helsedirektoratet-stenger-alle-barnehager-og-skoler  

Den andre gruppen er barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt. 

De dette gjelder kan melde inn behov for undervisning/tilsyn på skolen ved å trykke her.  

Påvist koronasmitte?  

Dersom du eller dine barn får påvist koronasmitte, eller blir pålagt karantene av lege/bydelsoverlege så setter vi pris om dere informerer oss om det. Dere må ikke, men det gir oss en bedre oversikt over situasjonen for våre elever.  

De to viktigste smitterådene gjelder fremdeles:

Husk håndvask og god hoste/nysehygiene hjemme også!  

Annen bemanning 

Administrasjonen kommer til å være sporadisk bemannet gjennom perioden. Ring 22 89 35 00 for å sjekke om noen er her. Vi svarer på e-post, men kanskje ikke med en gang.  

Videre informasjon 

De siste dagene har informasjonen endret seg ofte og mye, og våre kanaler ut har vært ustabile, så all informasjon har kommet forsinket ut. Vi beklager det, og dere må ha litt tålmodighet med oss.  
Dette er en nasjonal og internasjonal krise, og vi vet heller ikke helt hva som venter rundt neste sving. Men skjer det noen endring som påvirker oss, så får dere vite det også. 
Ta vare på hverandre, vær litt ute og nyt solen og les mange bøker. Og husk å se dere over skulderen, og se om noen i nærheten trenger hjelp i denne rare – og for noen svært vanskelige – situasjonen.  
 
Hilsen Disen skole v/ Birgitte, rektor