Til alle foreldre på Disen – torsdag 12. mars 2020

Gutt og jente, med skoleelementer

Disen skole og AKS stenger fra og med mandag 16. mars

Disen skole og AKS stenger fra og med mandag 16. mars. De familiene som har anledning til å holde sine barn hjemme allerede i morgen fredag gjør det.

I dag har alle elevene som har vært her fått med seg det lærerne mener de trenger for å drive skolearbeid hjemme i tiden fremover. De elevene som ikke har vært her i dag, kan hente sine bøker i morgen innen kl. 16.

Vi kommer til å tilby en form for hjemmeskole fra og med neste uke. Det er litt uklart ennå akkurat hvordan vi skal gjøre det, men dere får beskjed fra læreren etter hvert som vi får planlagt det. 

Vi stopper all utleie/utlån av lokaler noen uker fremover

Vi kommer til å holde skolebygget mer eller mindre stengt i ukene fremover, og all utleie/utlån av lokaler opphører. Det blir ingen møter på skolen på kveldstid, verken for ansatte, foreldre, FAU eller driftsstyre i denne perioden.

Litt om vår lærer som er i karantene

Vår lærer på 3. trinn har sittet i karantene i snart 48 timer. Hun er fremdeles frisk og rask. Fordi hun er frisk etter 24 timer i karantene så vet vi at hun ikke har smittet noen av oss andre, verken barn eller voksne. Det vet vi fordi hun bare er smittsom de siste 24 timene før hun selv blir syk – og hun er fremdeles frisk – og i karantene. HURRA!

Tilbud til familier der foreldrene har samfunnskritiske jobber

Det kommer et tilbud til familier der foreldrene har samfunnskritiske jobber, eller ikke kan være hjemme fra jobb av andre grunner

Gi beskjed til rektor Birgitte dersom dine barn trenger det.

 

Og til slutt: Vi er med på en krise, selv om de fleste av oss har det helt fint. Nå er det viktig å ta vare på hverandre, og kanskje også kaste et blikk over skulderen og se om det er noen andre som trenger hjelp eller støtte i vår nærhet. Samhold er viktig i kriser, selv om vi skal holde avstand og ikke nyse på hverandre.

 

Varm hilsen oss på Disen skole, ved Birgitte, rektor