Trafikksituasjonen rundt skolen vår når Grefsenveien stenger fra 3. desember

Ill.bilde Trafikkagenten, Bymiljøetaten

6. og 7. trinn vil operere som trafikkagenter i tiden fremover, se trafikkagenten.no.

Lærerne våre følger elevene på en trafikktur i området. Der gjennomgår de bl.a. enkle trafikkregler.

Trafikkpatruljens sikkerhet vil vurderes av politi og ansvarlig lærer. Planen er at de skal fungere slik de har gjort fra skolestart.

Vi har hatt samarbeidsmøter med Sporveien for at de skal kunne sikre skoleveien best mulig.

Vi oppfordrer alle våre elever om å gå til skolen. Vi håper foresatte også forsøker å få dette til.

Vi vet at noen vil måtte kjøre, og det må vi ha forståelse for.

Det oppfordres også til å finne alternative tryggere veier å gå til skolen enn å benytte Kjelsåsveien.

Ser dere der ute farlige situasjoner dere mener bør meldes i fra om så send en melding til bymelding.no.