Opprop mot trafikkfarlig skolevei

Illustrasjoner skolevei

De ønsker ytterligere, og gjerne varige, fartsreduserende tiltak i Kjelsåsveien, og vil ha dette opp til politisk behandling.

Disen skole støtter aksjonen og oppfordrer alle til å signere.

https://www.minsak.no/sak/1652