Velkommen til innskriving på Disen skole

Elever i skolegården

Hvis det ikke passer er det også mulig å komme samme morgen, klokken 08:30-10:00. Dersom ingen av tidene passer er det mulig å komme utenom også. Da kan dere ringe oss på dette nummeret: 22 89 35 00 eller send en e-post til jenny.soraas@osloskolen.no så lager vi en avtale.  

Alle våre skolestartere får egen invitasjon på e-post, med et skjema dere skal fylle ut på forhånd. Vi setter stor pris på om dere tar med barnet så vi får hilse på hver og en, og bli litt kjent. 

Dersom ditt barn ikke tilhører Disens skolekrets, men ønsker å starte her likevel så må dere møte til innskriving på den skolen dere hører til, og så melde fra der at dere ønsker overflytting til Disen skole. 

 

Velkommen til innskrivning!