Gult nivå og ny karanteneordning fra 15. desember

Hold avstand

Oppdatering 15. desember
Skole og AKS holder stengt 17., 20. og 21. desember. Les mer om digital hjemmeskole ved å trykke her. AKS starter opp med gult nivå igjen fra 22. desember, og skole starter på gult nivå fra 4. januar.

Status for smitte
Status for smitte på skolen nå, er at det fremdeles hovedsakelig er spredte tilfeller av elever som har blitt smittet på de ulike trinnene, og noen klasser som opplever noe mer smitte.

Rutine for å melde smitte
Hvis ditt barn tester positivt, skal du sende epost til barnets lærer og til en i ledelsen
1.-4. trinn sender til Cathrine - cathrine.hovden@osloskolen.no
5.-7. sender til Geir - geir.ueland@osloskolen.no

Husk at også elever SKAL holdes hjemme, dersom et husstandsmedlem tester positivt.

Nye regler for karantene
Fra onsdag morgen (15. desember) gjelder følgende:

Husstandsmedlemmer, eller tilsvarende nær person, for eksempel foreldre, søsken, venner man har sovet over hos, kjærester e.l.,
må i karantene – men kan teste seg ut med en negativ test etter 7 dager. Uten negativ test må disse være i karantene i 10 dager.
Med negativ test etter 7 dager er det lov å dra på jobb eller skole, men man skal holde seg hjemme på fritiden, og ha så få som mulig nærkontakter, frem til dag 10 er ferdig.

Øvrige nærkontakter, for eksempel elever i klassen, hele klassen, lærere, assistenter, nærkontakter fra fritiden
må i karantene - men kan teste seg ut med en negativ test etter 3 dager. Uten negativ test må disse være i karantene i 7 dager.
Med negativ test etter 3 dager er det lov å dra på jobb og skole, men man skal holde seg hjemme på fritiden, og ha så få som mulig nærkontakter, frem til dag 7 er ferdig.

Barn og unge under 18 år er unntatt karantene hvis de er ordinære nærkontakter, f. eks. medelever.

Merk at vi sender hjem elever som, i henhold til de nye reglene, ikke skal være på skolen fordi de er husstandsmedlem til en smittet. Vi tar kontakt med dere før vi sender dem hjem.  

Massetesting
Alle elever på 1.-7. trinn tester seg nå to ganger per uke, tirsdag og fredag. Vi minner om at de elevene som har hatt korona ikke skal teste seg. Informasjon om massetesting ligger vedlagt.

Testene dere får med hjem fra oss er ment å brukes av alle elevene samtidig, på samme dag, for å hindre at elever drar på skolen og smitter sine medelever/blir smittet av en medelev. Vennligst ikke bruk testene i andre situasjoner.

AKS på gult nivå
Morgen-AKS skjer ute på gult nivå, fra kl. 07:30-08:15. Mat og helse gjennomføres som planlagt, da det er klassevis.

Informasjon om organisering av Jule-AKS blir sendt på e-post fra baselederne på fredag. Vi minner om at endringer i påmelding til Jule-AKS kan sendes på e-post til baseleder, innen fredag 17. desember.

Det blir noen interessante dager fremover. Dere må forberede dere på karantene, og det kan komme plutselig. Vi får ta dagene som de kommer. 

Lykke til og ta vare på hverandre! 

Informasjon til foreldre om massetesting