Leie av lokaler

Fast utleie

Skolen inngår avtaler om fast utleie hvert år. Fristen for å søke om leie av lokaler er 1. mai. I løpet av juni vurderes søknadene, og skolen inngår avtale med aktuelle søkere. Søkere som tilbyr aktiviteter til barn og ungdom prioriteres. 
Søknadsskjema for fast leie av lokaler 
Skjemaet leveres skolen eller sendes postmottak@osloskolen.no. Merk e-posten med "Disen skole" i emnefeltet.

Sporadisk utleie

Skolen leier også ut lokaler til møter dersom det er ledig rom på aktuell dag. Betingelsen er at det er tilsynsvakt på skolen eller at vi kan skaffe tilsynsvakt. Skolen leies ikke ut uten tilsynsvakt. Forespørsel om å leie lokaler sendes postmottak@osloskolen.no. Merk e-posten med "Disen skole" i emnefeltet.