nullmobbing.no

Nullmobbing.no kan barn, unge og foreldre finne informasjon og råd om mobbing. 

Kjøp av utvidet tid på AKS

Elever med deltidsplass i Aktivitetsskolen kan søke om utvidet tid i skolens ferier (jmf. Driftstyrevedtak fra 14.11.2018). Søknadsskjema med nye takster for 2020 finnes her og under Aktivitetsskolen – Deltidsplass i ferieuker for 2.–4. trinn.