!
!

VIKTIG MELDING

fra Utdanningsetaten

Alle skolene er stengt pga. koronavirus

Du finner praktisk informasjon for foresatte og ansatte ved å klikke på dette banneret.

Hjertetelefon

Hjertetelefon

Stenging av Grefsenveien

Trafikksikkerheten rundt skolen står i fokus for tiden. For informasjon om hva som skjer når Grefsenveien skal utbedres, se nab.no og Oslo kommune

 

 

nullmobbing.no

Nullmobbing.no kan barn, unge og foreldre finne informasjon og råd om mobbing. 

Kjøp av utvidet tid på AKS

Elever med deltidsplass i Aktivitetsskolen kan søke om utvidet tid i skolens ferier (jmf. Driftstyrevedtak fra 14.11.2018). Søknadsskjema med nye takster for 2020 finnes her og under Aktivitetsskolen – Deltidsplass i ferieuker for 2.–4. trinn.