nullmobbing.no

Nullmobbing.no kan barn, unge og foreldre finne informasjon og råd om mobbing. 

Stenging av Grefsenveien

Trafikksikkerheten rundt skolen står i fokus for tiden. For informasjon om hva som skjer når Grefsenveien skal utbedres, se nab.no og Oslo kommune