Søknad om skoleplass

Hvis du vil søke om skoleplass for ditt barn på Disen skole, fyller du ut søknadsskjemaet og sender det til postmottak@ude.oslo.kommune.no. Merk e-posten med "Disen skole" i emnefeltet.

Informasjon om skolestart, skolekretser og skolebytte finnes på Utdanningsetetens side Skoleoversikt og skoletilhørighet.