Elevmegling

Meglere 2020-2021 er Isak, Sturla, Sondre, Even, Anna, Fredrik, Benjamin, Nora, Siri, Caroline, Vilma, Nora Emilie, Ellen og Ella.

Hvis prosessen er god og dialog er oppnådd, vil partene gjøre en avtale. Avtalen er skriftlig og bindende.

  • Megling er frivillig
  • Megler er en prosessveileder
  • Megler er upartisk
  • Det er partene som eier konflikten

Elevmegling har følgende rutiner: 

Det er alltid to elevmeglere. En jente og en gutt. Om partene kommer til en avtale seg imellom møtes de etter en viss tid for å se hvordan det går. Datoen for å møtes igjen avtales når man har skrevet en avtale. Det er alltid en voksen enten i meglingsrommet eller et sted like ved. Denne voksenpersonen kalles bakvakt. 

 

Elevmegling på Disen

Det henger bilder av meglerne i klasserommene, og klassene får utdelt oversikt over hvem som er meglere hvilke dager. To og to meglere har vakt i friminuttene. De har på seg gul vest. Dette er eksempler på noen saker som kan megles:

  • Erting
  • Knuffing
  • Krangel om regler
  • Krangel om hva som skal lekes

Noen saker er for store for elevmegling, men ingen er for små!