Hovedseksjon

Elevmegling

Hvis prosessen er god og dialog er oppnådd, vil partene gjøre en avtale. Avtalen er skriftlig og bindende.

  • Megling er frivillig
  • Megler er en prosessveileder
  • Megler er upartisk
  • Det er partene som eier konflikten

Elevmegling har følgende rutiner: 

Det er alltid to elevmeglere. En jente og en gutt. Om partene kommer til en avtale seg imellom møtes de etter en viss tid for å se hvordan det går. Datoen for å møtes igjen avtales når man har skrevet en avtale. Det er alltid en voksen enten i meglingsrommet eller et sted like ved. Denne voksenpersonen kalles bakvakt.

 

 

 

Elevmegling på Disen

Det henger bilder av meglerne i klasserommene, og klassene får utdelt oversikt over hvem som er meglere hvilke dager. To og to meglere har vakt i friminuttene. De har på seg gul vest. Dette er eksempler på noen saker som kan megles:

  • Erting
  • Knuffing
  • Krangel om regler
  • Krangel om hva som skal lekes

Noen saker er for store for elevmegling, men ingen er for små!