Hovedseksjon

Årsplan

AKS-figurer-blå

Årsplanen viser en oversikt over perioder og ferier.

Her ser dere når AKS er stengt.