Leksetid

På 4. trinn vil også elever som ikke går på AKS få mulighet til å melde seg på. I leksetiden kan elevene gjøre lekser under tilsyn av voksne. Dette er et frivillig tilbud. Dersom man ønsker å melde eleven av tilbudet, gjøres dette ved å informere baseleder pr. epost.  Vi minner om at det fortsatt er foresattes ansvar å følge opp leksene, og at elevene må være motiverte og forberedt av foresatte til å delta på leksetiden. 

Tider

1. trinn: Tirsdager fra kl. 13:15-14:00 
2. trinn: Tirsdager fra kl. 13:15-14:00  
3. trinn: Mandager fra kl. 13:15-14:00 
4. trinn: Mandager fra kl. 13:30-14:30   

AKS-figur-leser-rosal