Hovedseksjon

Disen skoles leseopplæringsplan

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Disen skoles leseopplæringsplan vil være en god kvalitetssikring av leseopplæringen. Vi håper planen også vil gi foresatte god informasjon om hvilket fokus Disen skole har i sin leseopplæring.