Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn logo
  • Vi har Miljøfyrtårnsamlinger hvert år med stor elevaktivitet
  • Hvert trinn har bestemte Miljøfyrtårnoppgaver
  • Vi kildesorterer
  • Hvert trinn har sitt ryddeområde ute
  • Vi har et bevisst forhold til bruk av energi, -slukk lyset!
  • Vi har et bevisst forhold til å ta vare på miljøet vårt ute og inne – skal vi få det skjønt, må vi tenke grønt!

Det er skolens arbeidsmiljøutvalg som har ansvaret for å følge opp Miljøfyrtårnarbeidet. Vi sender årlig inn miljørapport til Miljøfyrtårn, rapporten inneholder fjorårets miljøprestasjoner, miljøtiltak og handlingsplan. Du finner Miljøfyrtårntavla vår i 2. etg A-bygget.