Hovedseksjon

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn logo

  • Vi har Miljøfyrtårnsamlinger hvert år med stor elevaktivitet
  • Vi kildesorterer
  • Hvert trinn har sitt ryddeområde ute
  • Alle klasserom har en ryddeplakat som forteller standarden for hvordan klasserommene skal se ut.
  • Vi har et bevisst forhold til bruk av energi, med sensorstyrt lysstyring!
  • Vi har et bevisst forhold til å ta vare på miljøet vårt ute og inne – skal vi få det skjønt, må vi tenke grønt!

Det er skolens arbeidsmiljøutvalg som har ansvaret for å følge opp Miljøfyrtårnarbeidet. En gang i året utarbeider skolen en klima- og miljørapport. Denne kan sendes på forespørsel.

Du finner Miljøfyrtårntavla vår i 2. etg A-bygget.